Ilovica

Ilovico v podjetju Golibar uporabljamo za gradnjo predelnih sten, ilovnate omete, ilovnate barve ter, v sodelovanju s podjetjem Dobo, tudi za unikatne lončarske in keramične izdelke. Na območju današnje Slovenije se je ilovica kot gradbeni material v preteklosti največ uporabljala v Pomurju, predvsem v Prekmurju. Danes so ilovnati ometi zaradi svojega pozitivnega vpliva na klimo v prostoru vedno bolj cenjeni po celotni Sloveniji in v širšem evropskem območju, predvsem v nemško govorečih deželah. Zunanji izgled ilovnatega ometa se ne razlikuje od klasičnega apnenega ali apneno-cementnega ometa. Po želji naročnika so seveda možne razne domiselne in atraktivne izpeljanke kot so valovite stene, stenske niše, police in še marsikaj. Ilovica je težek material z veliko toplotno kapaciteto zaradi česar je nihanje temperature v prostoru ometanem z ilovnatimi ometi zelo majhno. V povezavi z dobro izoliranimi slamnatimi stenami in drugimi pravilno izvedenimi detajli to pomeni, da bo zjutraj v zimskem času, tudi če ponoči ne kurimo, še vedno zadovoljivo toplo. V poletnih mesecih pa se bo nočni hlad ohranil preko dneva. Glavna prednost ilovnatega ometa pred apnenim ali apneno-cementnim ometom je dobra regulacija vlage v prostoru. Ilovica v obdobju visoke vlage sprejme velike količine vlage, ki jo v suhem času oddaja. Vlaga v prostoru z ilovnatim ometom se giba okrog 50% brez prevelikih odstopanj.

Odpornost proti mehanskim poškodbam ilovnatega ometa je približno enaka odpornosti apneno-cementnega ometa, to je okrog 3 N/m2. Cementni omet je proti mehanskim poškodbam bolj odporen, a hkrati zelo neelastičen. Ilovnati omet je v primerjavi z apneno-cementnim in predvsem cementnim ometom precej bolj elastičen in s tem še posebej primeren za ometavanje sten, kjer pričakujemo večje temperaturne spremembe, na primer v primeru stenskega gretja.

Ilovnati ometi v kombinaciji s slamnato steno omogočajo gradnjo difuzijsko odprte hiše.

Kontakt

  040 425 202
luka.lampret@golibar.com

Lokacija

Gatina 23 a
1290 Grosuplje

 

Povežite se